TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
0601/2017 (CĐCQ 2016) Thông báo về kế hoạch học kì II năm học 2016-2017  (06/01/2017)
Dành cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2016-2019, sinh viên học lại khóa 2015-2018
0601/2017 (CĐCQ khóa 2016-2019) Kế hoạch thi học kì 1 năm học 2016-2017  (06/01/2017)
Lịch thi học kì I dành cho khóa 2016-2019 (sinh viên năm thứ nhất)
1512/2016 Thông báo về thời gian nộp học phí các học kì trong năm học  (15/12/2016)
Áp dụng cho các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ
3009/2016 Thông báo lịch học "6 bài Lí luận chính trị cho Đoàn viên - Thanh niên" khóa học 2016-2019  (30/09/2016)
Thông báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
2709/2016 Thông báo về việc tổ chức kỳ thi thử xác định chuẩn đầu ra tiếng Anh  (27/09/2016)
Dành cho sinh viên CĐCQ khóa 2015-2018 và 2016-2019
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI