TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần HK2, năm học 2020-2021 các khóa 18,19,20

Wed, 19/05/2021, 14:59 GMT+7

Dành cho sinh viên các khóa k18,k19,k20

 Theo tiến độ đào tạo phòng Khảo thí và Đảm bảo chấ lượng giáo dục dự kiến xếp lịch thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo 3 phương án như sau:

1. K18 thi từ ngày 05/07/2021; K19 thi từ ngày 14/06/2021; k20 thi từ ngày 12/07/2021 thi theo hình thức thi tập trung.

2. Nếu dịch phức tạp k19,k20 cho nghỉ hè luôn sau khi kết thúc môn và thi từ 02/08/2021 sau đó học kỳ mới luôn.

     K18 xem xét thi sớm để xét tốt nghiệp.

3. Tổ chức thi trực tuyến, phòng Khảo thí và Đảm bảo chấ lượng giáo dục sẽ xin lịch lãnh đạo họp với các khoa để chốt hình thức thi cho từng học phần.

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI