TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
1608/2017 Thông báo về việc nghỉ học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (LLCT300)  (16/08/2017)
Dành cho sinh viên đã đăng kí học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (LLCT300)
1508/2017 Thông báo về việc nghỉ học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (GDQP100)  (15/08/2017)
(Dành cho sinh viên đã đăng kí học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1)
0908/2017 Thông báo về việc tổ chức lớp tín chỉ: Dinh dưỡng và sức khỏe (GDMN517)  (09/08/2017)
Dành riêng cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non và Song ngành GDMN-TA khóa 2015-2018.
0408/2017 *** Quan trọng: Thông báo về tình hình đăng ký tín chỉ của sinh viên  (04/08/2017)
Sinh viên cần chú ý kiểm tra lại các môn đã đăng ký đúng chuyên ngành của mình.
3107/2017 {CĐCQ 2105} Thông báo về việc đăng kí học phần tự chọn Ngành Giáo dục Mầm non Chất lượng cao  (31/07/2017)
Dành cho sinh viên Ngành Giáo dục Mầm non, trình độ Cao đẳng sinh qui, khóa 2015-2018
1707/2017 Thông báo về dự kiến mở các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2017-2018  (17/07/2017)
Áp dụng cho sinh viên khóa 2015-2018 và 2016-2019 cao đẳng chính qui tại trường
3005/2017 (CĐCQ) Thông báo Kế hoạch thi học kì 2 năm học 2016-2017  (30/05/2017)
Lịch thi học kì II năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng chính qui khóa 2015 - 2018 và 2016 - 2019 (trừ các lớp NCXH)
2704/2017 {CĐCQ} Thông báo về hoàn thành điểm học kỳ 1, năm học 2016-2017  (27/04/2017)
Dành cho sinh viên CĐCQ khóa 2015-2018 và 2016-2010
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI