TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo hoãn lịch thi lại lần 2 năm học 2019 - 2020

Fri, 07/02/2020, 16:17 GMT+7

Dành cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy (bao gồm cả các lớp nhu cầu xã hội)

 Căn cứ thông báo số 33/TB-CĐSPTW ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc ngừng các hoạt động giảng dạy, giáo dục và học tập từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2020, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

1. Hoãn lịch thi lại lần 2 năm học 2019 - 2020 đã thông báo thi vào ngày 22, 23/02/2020.

2. Lịch thi mới sẽ thông báo sau.

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD thông báo và đề nghị cán bộ lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI