TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

{QUAN TRỌNG} THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 KHÓA 2019-2022

Mon, 13/01/2020, 08:52 GMT+7

Dành cho toàn thể sinh viên

 Căn cứ chương trình đào tạo; Căn cứ kế hoạch năm học 201-2020, Phòng Quản lí Đào tạo mở các lớp học phần theo từng ngành trong học kì II năm học 2019 - 2020 khóa 2019-2022 như sau: 

 

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu trên tài khoản cá nhân. Sinh viên ngoài sư phạm và song ngành Giáo dục Mầm non với ngành ngoài sư phạm theo dõi tài khoản cá nhân và nộp tiền vào tài khoản để đăng kí học tập của học kì tới.

 

Thời gian khóa 201-2022 học bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 03/02/2020.

 

Lưu ý: Sinh viên các khóa 2017-2020 và 2018 - 2021 theo dõi điểm các học phần tích lũy và đăng kí các học phần còn thiếu trong chương trình đào tạo để học cùng với sinh viên khóa 2019-2022

          

           - Các ngành sư phạm: không phải đóng học phí

- Các đơn ngành ngoài sư phạm: đóng 100% học phí

- Các song ngành giữa ngành GDMN và ngành sư phạm: không phải đóng học phí

- Các song ngành giữa ngành GDMN và ngành ngoài sư phạm: đóng 50% học phí.

Sinh viên theo dõi THỜI KHÓA BIỂU trên tài khoản cá nhân để tham gia học đầy đủ.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI