TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc nghỉ học Sáng 08/11/2019 (thứ 6)

Thu, 07/11/2019, 11:54 GMT+7

Dành cho toàn thể sinh viên các khóa

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020; Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Phòng Quản lí đào tạo Thông báo đến toàn thể Giảng viên và Sinh viên Không tổ chức hoạt động lên lớp, giảng dạy Sáng thứ 6, ngày 08/11/2019.

Các lớp nghỉ học trùng vào lịch Hội nghị tổ chức dạy bù vào các buổi sau khi kết thúc học phần hoặc thống nhất với SV để đăng kí dạy bù.

Phòng QLĐT thông báo!

 

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI