TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Kết quả xét chuyên ngành ngành Giáo dục Mầm non khóa 2018-2021

Wed, 16/10/2019, 09:23 GMT+7

Sinh viên các lớp 18CĐMN-A,B,C,D và 18CĐMN-ĐCA,ĐCB,ĐCC,ĐCD,ĐCE

Sau khi tổng hợp Sinh viên các lớp đăng kí các chuyên ngành ngành Giáo dục Mầm non khóa 2018-2021

Căn cứ bản đăng ký nguyện vọng của sinh viên; Căn cứ số lượng sinh viên tối đa theo từng chuyên ngành đào tạo, Phòng Quản lí Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Ngành Giáo dục Mầm non chất lượng cao và Giáo dục Mầm non đào tạo theo nhu cầu xã hội các nội dung sau:

 

1. Thời gian sơ tuyển các chuyên ngành (Tổ chức các hoạt động âm nhạc trong cơ sở GDMN; Tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non và Tổ chức các hoạt động tạo hình trong cơ sở GDMN): Không tổ chức thi sơ tuyển

2. Thời gian học các môn chuyên ngành: Học kỳ 2, năm học 2019-2020 (Từ ngày 03/02/2020)

 

Phòng Quản lí Đào tạo dự kiến phân chuyên ngành ngành Giáo dục Mầm non như sau: (click vào link dưới đây để xem danh sách)

 

Các lớp chất lượng cao (18CĐMN-A, 18CĐMN-B, 18CĐMN-C, 18CĐMN-D)

Các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội (18CĐMN-ĐCA, 18CĐMN-ĐCB, 18CĐMN-ĐCC, 18CĐMN-ĐCD, 18CĐMN-ĐCE)

 

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Quản lí Đào tạo, phòng 106, tầng 1 nhà A trước ngày 23/10/2019 để kiểm tra theo danh sách đã đăng ký.

 

Kết quả điểm sát hạch các môn năng khiếu có thể xem tại đây.

GIÁO DỤC MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO

GIÁO DỤC MẦM NON ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI