TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tạm dừng cấp phát văn bằng, chứng chỉ thứ 5 (ngày 10/10/2019)

Wed, 09/10/2019, 21:49 GMT+7

Thứ 5, ngày 10 tháng 10 năm 2019, do có việc đột suất phải công tác ngoại tỉnh nên Bộ phận cấp phát văn bằng, chứng chỉ trực thuộc Phòng Quản lí Đào tạo tạm ngừng cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

 

Lịch cấp phát bổ sung vào thứ 6, ngày 11/10/2019.

 

Phòng QLĐT thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI