TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Bảng tin
2204/2016 Thông báo về lịch học môn Giáo dục Thể chất 1 và Giáo dục Thể chất 2  (22/04/2016)
Thông báo về lịch học môn Giáo dục Thể chất 1 và Giáo dục Thể chất 2, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
1204/2016 Thông báo lịch thi lần 2, học kì 1 - Năm học 2015-2016  (12/04/2016)
Thông báo lịch thi lần 2, học kì 1 - Năm học 2015-2016
0204/2016 (5/4/2016) Thông báo về việc đổi lịch thi lần 2 các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016  (02/04/2016)
Thông báo về lịch thi lần 2 (sửa ngày 5/4/2016) các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016
2903/2016 Thông báo về việc bầu cử dành cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương  (29/03/2016)
Học sinh, Sinh viên ngoại trú đăng ký bỏ phiếu tại trường
2203/2016 Thông báo việc mở đăng kí 2 môn tự chọn cho sinh viên các chương trình song ngành với ngành Giáo dục Mầm non  (22/03/2016)
Sinh viên các song ngành: GDMN-GDĐB, GDMN-SPAN, GDMN-SPMT, GDMN-CTXH, GDMN-CNTT, GDMN-KTGĐ
1203/2016 THÔNG BÁO VỀ HỦY LỚP HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG  (12/03/2016)
Thông báo về hủy lớp học phần Pháp luật đại cương (PLĐC300.15)
0403/2016 Thông báo về việc hủy lớp học phần Pháp luật đại cương  (04/03/2016)
Thông báo về việc hủy lớp phần Pháp luật đại cương
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI