TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại Trường

Mon, 28/03/2022, 16:08 GMT+7

Dành cho toàn thể SV

  Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 2104-CV/ĐUK ngày 07/02/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn bị phương án cho sinh viên học tập trung trở lại;

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 25/03/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại Trường như sau:

1. Sinh viên khóa 2021-2024 trở lại Trường học trực tiếp kể từ ngày 04/04/2022.

2. Sinh viên khóa 2020-2023 tiếp tục học trực tiếp.

3. Sinh viên các lớp liên thông cao đẳng ngành GDMN tiếp tục học trực tuyến cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.

4. Trong quá trình giảng dạy và học tập nếu có giảng viên, sinh viên là F0, F1 thì thực hiện theo hướng dẫn kèm theo Thông báo này.

5. Cán bộ, giảng viên, sinh viên khi đến Trường phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid - 19. Nếu có vấn đề bất thường về sức khỏe cần liên hệ ngay bộ phận y tế (đ/c Đoàn Thị Lan Hương ĐT: 0989.376.858) để được trợ giúp.

Ban Giám hiệu đề nghị các khoa, phòng chức năng và toàn thể sinh viên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc giảng dạy và học tập trực tiếp an toàn, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (qua Phòng QLĐT).

 

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI