TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường

Fri, 25/03/2022, 18:18 GMT+7

Dành cho toàn thể SV

  Đảng ủy - Ban Giám hiệu hôm nay họp đã quyết định:

1. Sinh viên khóa 2021 sẽ đi học trực tiếp từ ngày 04/04/2022.
2. Các lớp khóa 2020 bắt đầu từ tuần sau thứ 2 (28/03/2022) phải thực hiện việc dạy và học trực tiếp tại trường. Sinh viên là F0 báo cáo giảng viên giảng dạy và GV ra bài tập yêu cầu sinh viên phải tự hoàn thành bài tập và nộp bài tập đó cho GV trong thời gian là F0.  Đối với sinh viên là F1 thì tất cả sinh viên đến lớp học trực tiếp. 
Phòng QLĐT sẽ gửi thông báo bản có dấu vào sáng thứ 2 (28/03/2022), Đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI