TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến từ ngày 28/03 đến 03/04/2022 (Tuần 6)

Fri, 25/03/2022, 14:32 GMT+7

Dành cho toàn thể SV

          Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến Tuần 6: từ ngày 28/03 đến 03/04/2022

Sinh viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để học trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2(28/03/2022)

Thứ 3(29/03/2022)

Thứ 4(30/03/2022)

Thứ 5(31/03/2022)

Thứ 6(01/04/2022)

Thứ 7(02/04/2022)

 CN (03/04/2022)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI