TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 KHÓA 20 MÔN GDTC 1 VÀ GDTC 2

Tue, 05/04/2022, 14:49 GMT+7

Lịch thi lần 2 môn Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2 Khóa 20

 Sinh viên KHÓA 20 theo dõi lịch thi lần 2 môn GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 và GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 tại đây

Sinh viên lấy số báo danh và số phòng thi trên tài khoản cá nhân.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI