TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI CĐR Tin Học NGÀY 7/10/2021

Wed, 06/10/2021, 09:35 GMT+7

- Thời gian: 8h30 Thứ Năm ngày 7/10/2021

- Địa điểm:
Sinh Viên Thi Online trên Zoom: ID 278 932 8490; Password 123456
***Lưu ý:
+ SV chuẩn bị đầy đủ máy tính- Điện Thoại di động.
+ SV vào Zoom trước giờ thi 30p, Tên trên zoom Sinh Viên để Họ Tên đầy đủ - Lớp - MSV
***Cụ thể SBD, phòng thi xem tại link sau:
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI