TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tiếng Anh NGÀY 24,25/9/2021

Wed, 29/09/2021, 22:02 GMT+7

 Sinh viên xem kết quả tại link sau:

***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong vòng 02 ngày kể từ ngày biết kết quả (không kể T7, CN)
***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo vầ Bồi dưỡng kiến thức hoặc cô Phương 0983 919 273
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI