TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI CĐR Tin Học NGÀY 24/9/2021

Wed, 22/09/2021, 16:39 GMT+7

- Thời gian: 8h30 Thứ Năm ngày 24/9/2021
- Địa điểm:
Sinh Viên Thi Online trên Zoom: ID 912 1665 7395; Password 123456
***Lưu ý:
+ SV chuẩn bị đầy đủ máy tính- Điện Thoại di động.
+ SV vào Zoom trước giờ thi 30p, Tên trên zoom Sinh Viên để Họ Tên đầy đủ - Lớp - MSV
***Cụ thể SBD, phòng thi xem tại link sau:

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI