TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Đợt xét tháng 8 năm 2021)

Mon, 20/09/2021, 16:49 GMT+7

Các sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2021

Sinh viên tải "Bản xác nhận đã nộp tiền học phí, lệ phí" tại đây

 

 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v cấp phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy

Đợt xét tháng 8/2021

 

Kính gửi: Các em sinh viên.

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2021, phòng Quản lý đào tạo thông báo quy trình nhận bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ/chứng nhận các lớp xét đợt tháng 8/2021 như sau:

1. Các lớp cử cán bộ tải bản “ Bản xác nhận đã nộp tiền học phí, lệ phí” về phôto đủ với số lượng của lớp mình, sau đó đến phòng Kế hoạch - Tài chính lấy xác nhận. (Lưu ý: chỉ 01- 02 cán bộ lớp đại diện lên phòng ban làm thủ tục cho cả lớp mình)

2. Thủ tục nhận bằng:

- Mỗi sinh viên chuẩn bị sẵn 01 bản xác nhận đã nộp tiền học phí, lệ phí (đã có đủ chữ ký xác nhận), thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.

- Sinh viên đến phòng Công tác sinh viên (phòng 108 nhà A) để nhận hồ sơ.

- Sinh viên đến phòng cấp phát văn bằng - chứng chỉ (phòng 101 nhà A) để nhận bằng và chứng chỉ.    

3. Lịch trả hồ sơ và phát bằng:

Thứ 2,3,4,5,6 (ngày 27,28,29,30/9/2021 và 01/10/2021).

Sau thời gian trên nếu sinh viên nào chưa lấy hồ sơ và bằng, mời các em thứ 5 hàng tuần đến để làm thủ tục nhận bằng.

4.Thứ tự các lớp nhận hồ sơ và bằng:

Thứ 2,ngày 27/9/2021

- 18CĐĐB

- 18CĐMN-A

- 18CĐMN-B

Thứ 5,ngày 30/9/2021

- 18CĐMN-ĐCE

- 18CĐSN-MNÂN

- 18CĐSN-MNĐB

- 18CĐSN-MNMT

- 18CĐSN-MNTA

Thứ 3,ngày 28/9/2021

- 18CĐMN-C

- 18CĐMN-D

- 18CĐMN-ĐCA

Thứ 6,ngày 01/10/2021

- 19LTMN-06

- Các khóa cũ (Tuyển sinh 2015, 2016, 2017)

Thứ 4,ngày 29/9/2021

- 18CĐMN-ĐCB

- 18CĐMN-ĐCC

- 18CĐMN-ĐCD

 

Lưu ý: Trường hợp nhờ người lấy hộ bằng phải có giấy ủy quyền có xác nhận của xã phường nơi người được cấp bằng cư trú.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI