TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tin học NGÀY 24/9/2021

Sat, 02/10/2021, 10:20 GMT+7

 Sinh viên xem kết quả tại link sau:

***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong vòng 02 ngày kể từ ngày biết kết quả
***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo vầ Bồi dưỡng kiến thức hoặc Thầy Long: 0971.623.995 ***Nếu Sinh viên có thắc mắc về bài thi, liên hệ thầy Thông theo SDT: 0987909007
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI