TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY LỚP HỌC PHẦN

Fri, 26/02/2016, 15:56 GMT+7

Thông báo về việc hủy các lớp học phần

 Căn cứ theo số lượng sinh viên đã đăng ký các lớp học phần tín chỉ, tính chất và điều kiện tiên quyết của từng học phần trong chương trình đào tạo, Phòng Quản lí Đào tạo thông báo tới giảng viên, sinh viên có liên quan danh sách các lớp học phần bị hủy trong học kì II - Năm học 2015-2016 như sau:

 

Stt

Tên học phần

Mã lớp

Thời gian học

Ghi chú

1

Nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

LLCT200.15

Chiều thứ Bảy

(phòng 507B)

Ghép vào lớp LLCT200.4

(phòng 103B)

2

Sự Phát triển tâm lí trẻ em

GDMN211.7

Chiều thứ Bảy

(phòng 301C)

 

3

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

GDMN131.6

Chiều Chủ nhật

(phòng 302B)

 

4

Tiếng Anh 2

TANH200.9

Chiều thứ Tư

(phòng 303C)

 

5

Tiếng Anh 2

TANH200.14

Chiều thứ Sáu

(phòng 403B)

 

6

Tiếng Việt thực hành

TVTH300.6

Sáng Chủ nhật

(phòng 507B)

 

7

Xã hội học

XHH200.1

Sáng Chủ nhật

(phòng 301C)

 

 

- Những sinh viên đã đăng ký và có tên trong các lớp học phần trên đã hủy lớp sẽ được hoàn trả lại học phí.

- Từ ngày 29/2 đến ngày 2/3/2016, Phòng Quản lí Đào tạo cử cán bộ trực (tầng 3, nhà A) để hỗ trợ những sinh viên trong các lớp học phần bị hủy đăng ký bổ sung vào các lớp đã được mở (nếu vẫn thõa mãn điều kiện về sĩ số tối đa)

- Sau ngày 2/3/2016, danh sách toàn bộ các lớp học phần đã mở là danh sách chính thức của học kì II - Năm học 2015-2016.

Các lớp ngoài danh sách trên chính thức được thành lập. Giảng viên và sinh viên các lớp được thành lập thực hiện theo đúng lịch học của thời khóa biểu.

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI