TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Giáo dục học Mầm non

Tue, 16/02/2016, 16:38 GMT+7

Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Giáo dục học Mầm non

 Môn Giáo dục học mầm non (mã GDMN212) theo lịch học đã được sắp xếp từ ngày 15/02/2016 tuy nhiên do điều kiện tiên quyết phải đẩy lịch học. Cho nên môn Giáo dục học Mầm non bắt đầu học từ 29/02/2016.

Lưu ý: Các buổi học/thứ/tiết học không thay đổi, chỉ thay đổi về thời gian bắt đầu học.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI