TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Kế hoạch thi học kì I năm học 2015-2016

Sun, 10/01/2016, 15:53 GMT+7

 Phòng Quản lí Đào tạo đã lập kế hoạch thi học kì I năm học 2015-2016. Đề nghị Sinh viên theo dõi thường xuyên để thực hiện.

Chú ý ghi lại số báo danh của từng môn thi, địa điểm phòng thi và thời gian thi.

Thông báo với các bạn cùng lớp hành chính để đảm bảo dự thi đúng thời gian qui định!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI