TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo lịch thi lại lần 2

Thu, 07/05/2020, 11:58 GMT+7

dành cho sinh viên CĐCQ khóa 17,18,19 (bao gồm cả SV các lớp theo nhu cầu xã hội)

 Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đã lập kế hoạch thi lần 2 dành cho các lớp trình độ cao đẳng chính qui (bao gồm cả các lớp theo nhu cầu xã hội) khóa 2017 - 2020, 2018- 2021, 2019 - 2022, học kì 1, năm học 2019-2020 trên hệ thống quản lí đào tạo của Nhà trường. Sinh viên theo dõi lịch thi, ca thi, số báo danh, phòng thi và môn thi trên tài khoản cá nhân.

- Đối tượng thi lần 2:

   + Điểm F: bắt buộc dự thi (sinh viên đương nhiên có trong danh sách thi lại)

   + Điểm D: Đăng kí thi cải thiện điểm 

- Lệ phí thi lần 2: 30.000đ (Ba mươi ngàn đồng)

- Lịch thi cụ thể như sau: 

     + Đối với các môn thi Thực hành, vấn đáp: thi 16/05/2020 đến 17/05/2020

     + Đối với các môn thi tự luận: 16/05/2020  

Lịch thi cụ thể xem trên tài khoản cá nhân từ ngày 7/05/2020.

 Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo và đề nghị cán bộ lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI