TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc học bù sáng thứ 4, ngày 8/4/2020.

Thu, 09/04/2020, 19:49 GMT+7

Các SV thuộc đối tượng dạy bù

 - Do hệ thống phần mềm dạy trực tuyến TRANS bảo trì trong sáng thứ 4 ngày 08/4/2020 nên các Giảng viên ko dạy được trong buổi sáng hôm đó. Vì vậy lịch dạy bù đã được các Thầy/Cô cập nhật như sau:

LỊCH DẠY BÙ VÀO THỨ 6 (10/4/2020)

1. Học phần: Cơ sở văn hoá Việt Nam sáng thứ 4 (08/4/2020) học bù vào sáng thứ 6 (10/4/2020) do GV: Trần Thị Minh Huệ dạy-SĐT: 0982283458

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI