TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Danh sách các học phần và số TRANS ID của Giảng viên ngày 31/03/2020 (Thứ 3)

Mon, 30/03/2020, 16:02 GMT+7

Dành cho sinh viên CĐCQ

✍️Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;

✍️Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tưởng Chính phủ trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 25 tháng 3 năm 2020.
📣Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo về việc giảng dạy và học tập Trực tuyến (online) bằng phần mềm TRANS bắt đầu từ ngày 30/3/2020 như sau:

1. Việc giảng dạy và học tập trực tuyến (online) chỉ được tổ chức cho các lớp Trình độ Cao đẳng chính qui và các lớp khối phổ thông dành cho người điếc./.

🔸 Links tải phần mềm: http://trans.naviconference.com/
🔶 Hướng dẫn sử dụng: 
https://trans.naviconference.com/…/HDSD_Trans_ChoHocVien.pdf

📣Nhà trường thông báo Số TRAND ID của Giảng viên các lớp học  như sau:

2. Giảng viên sẽ thực hiện việc khởi tạo lớp học trực tuyến trên phần mềm TRANS vào các thời gian sau:

- Buổi sáng: từ 7h30

- Buổi chiều: từ 13h30

Sinh viên thuộc các lớp học phần đăng nhập phần mềm TRANS bằng tài khoản đã được cấp (Mã sinh viên và mật khẩu 123456) để tham gia lớp học phần giảng viên đã tạo.

3. Sinh viên theo dõi danh sách các học phần theo link dưới đây để tham gia các lớp học. Đối với các học phần thức hành và các học phần không có tên trong Danh sách thì không học online, sẽ học trực tiếp trên lớp..

 

Danh sách các học phần sáng thứ  3 xem TẠI ĐÂY

 

Danh sách các học phần chiều thứ  3 xem TẠI ĐÂY

Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI