TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo đóng học phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng

Wed, 11/03/2020, 14:55 GMT+7

Dành cho toàn thể sinh viên

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc hạn chế sử dụng tiền mặt trong các giao dịch cũng như đảm bảo tiện ích, an toàn cho phụ huynh, học sinh, sinh viên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo sức khỏe và phòng chống dịch trong việc đóng học phí, lệ phí trong việc hạn chế thu trực tiếp bằng tiền mặt, khuyến khích thu học phí bằng chuyển khoản. Theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lí Đào tạo thông tin đến sinh viên về việc đóng học phí, lệ phí, học lại, thi lại, học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 như sau: 
 
1. Đối tượng áp dụng: 

 Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

2. Thông tin mức học phí:

 Học phí cụ thể của mỗi học sinh, sinh viên được xác định dựa trên chương trình đăng kí học tập của sinh viên (số học phần, số tín chỉ) sinh viên đăng kí trong học kỳ 2, hoặc đang âm trong tài khoản (nếu có). Học phí, lệ phí sẽ được thể hiện trong tài khoản cá nhân của học sinh, sinh viên trên hệ thống quản lí sinh viên.

 3. Cách thức đóng học phí và thông tin ngân hàng:

 Số tài khoản: 22010002615403 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long

Người thụ hưởng: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

Phụ huynh, học sinh, sinh viên chuyển tiền với cú pháp sau:

 [Mã sinh viên] - [hovatensinhvien] - [nop tien hoc phi/le phi]

 Ví dụ: 161101010001 - NGUYENTUANHUNG - NOP TIEN HOC PHI/LE PHI

 

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo!

Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI