TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến (onilne)

Fri, 27/03/2020, 11:37 GMT+7

Dành cho toàn thể sinh viên trình độ cao đẳng chính qui

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;

- Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tưởng Chính phủ trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 25 tháng 3 năm 2020.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo: tiếp tục tạm dừng các hoạt động giảng dạy, giáo dục và học tập TRỰC TIẾP trên lớp từ ngày 30/3/2020 đến khi Nhà trường có thông báo mới.
👉Thay thế việc giảng dạy và học tập trên lớp bằng giảng dạy và học tập Trực tuyến (online) bắt đầu từ ngày 30/3/2020.
Việc giảng dạy và học tập trực tuyến (online) chỉ được tổ chức cho các lớp Trình độ Cao đẳng chính qui và các lớp khối phổ thông dành cho người điếc.

 

🔸 Links tải phần mềm: http://trans.naviconference.com/
🔶 Hướng dẫn sử dụng: 
https://trans.naviconference.com/…/HDSD_Trans_ChoHocVien.pdf

 

Nhà trường sẽ thông báo ID TranS chi tiết của giảng viên giảng dạy các lớp học phần trên Hệ thống quản lí sinh viên trước 17h00, ngày 27/03/2020.
Sinh viên theo dõi để tham gia lớp đầy đủ, các sinh viên ko tham gia học tập trực tuyến sẽ phải học bù các buổi học trực tuyến bằng học trên lớp sau khi kết thúc dịch bệnh Covid-19.

Đối với các học phần thực hành, Nhà trường sẽ thông báo các lớp không tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến (nếu có) trên thông báo.

SINH VIÊN thực hiện việc học tập theo Thời khóa biểu trên tài khoản sinh viên.

Trân trọng.!

 

Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI