TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi xác định năng lực tiếng Anh và kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn đầu ra

Fri, 12/06/2020, 10:00 GMT+7

           Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-CĐSPTW ngày 11  tháng 5  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương,

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức thông báo tổ chức các kỳ thi xác định chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh và kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin như sau:

1. Kỳ thi xác định chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh

a) Bài thi trình độ bậc 4:

- Đối tượng: Sinh viên khóa 2017-2020 ngành Tiếng Anh

- Thời gian thi: 07h30, thứ 7 hàng tuần

- Thời hạn đăng kí dự thi: Trước 16h30, thứ 4 hàng tuần.

b) Bài thi trình độ bậc 3:

- Đối tượng: sinh viên khóa 2017-2020 song ngành Giáo dục Mầm non -Tiếng Anh và ngành Giáo dục Mầm non chương trình chất lượng cao

- Thời gian thi: 7h30, các ngày thứ 7 bắt đầu từ ngày 13/6/2020

- Thời hạn đăng kí dự thi: trước 16h30, thứ 4 của tuần dự thi.

c) Bài thi trình độ bậc 2:

- Đối tượng: sinh viên khóa 2017-2020 các ngành còn lại

- Thời gian thi: 7h30 các ngày thứ ,7 bắt đầu từ  ngày 13/6/2020

- Thời hạn đăng kí dự thi: trước 16h30, thứ 4 của tuần dự thi

2. Kỳ thi xác định chuẩn đầu ra về kĩ năng sử dụng CNTT

a) Bài thi Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao:

- Đối tượng: sinh viên khóa 2017-2020 ngành Công nghệ Thông tin và song ngành Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin

- Thời gian thi: 7h30, các ngày Chủ nhật từ tháng 6/2020

- Thời hạn đăng kí dự thi: trước 16h30, thứ 4 của tuần dự thi

b) Bài thi Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản:

- Đối tượng: sinh viên khóa 2017-2020 các ngành còn lại.

- Thời gian thi: 7h30, các ngày Chủ nhật từ tháng 6/2020.

- Thời hạn đăng kí dự thi: trước 16h30, thứ 4 của tuần dự thi .

3. Công nhận kết quả kì thi

Sinh viên dự thi được công nhận về trình độ tương ứng với kết quả bài thi và có giá trị trong toàn khóa học.

4. Đăng kí và lệ phí

- Sinh viên đăng ký và nộp lệ phí 100.000đ/lần thi tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức, Phòng 105 nhà N.

- Điện thoại liên hệ:  Cô Phương: 0983919273 - Thầy Tùng: 0903280677.

5. Danh sách phòng thi

Danh sách phòng thi được thông báo trên trang Thông tin điện tử của Trường (www.cdsptw.edu.vn) và trên Bảng tin tài khoản quản lý đào tạo của sinh viên  trong ngày Thứ Sáu của tuần tổ chức thi./.

Trân trọng thông báo !

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI