TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN ĐỀ KHÓA 20

Fri, 24/12/2021, 16:56 GMT+7

DÀNH CHO SV KHÓA 20

 THÔNG BÁO  

Về việc đăng ký các học phần

 

Sinh viên đăng ký các học phần của các chuyên đề như sau:

 

TT

Chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Các học phần thuộc chuyên đề

1

Phát triển nhận thức, ngôn ngữ (GDMN-đại trà, NCXH)

2

27, 28/12/2021

- Các hoạt động phát triển ngôn ngữ

- Khám phá khoa học

- Toán và các hoạt động khám phá

2

Phát triển thể chất và tình cảm, kỹ năng xã hội (GDMN-đại trà, NCXH)

2

29,30/12/2021

- Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

- Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo

- Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ nhà trẻ

3

Chuyên đề: Tổ chức các hoạt động tạo hình (GDMN-đại trà, NCXH)

3

04,05,06/01/2021

- Vẽ, nặn, cắt xé dán

- Kỹ thuật làm đồ chơi – Trang trí sắp đặt

- Thực hành sư phạm chuyên ngành mỹ thuật mầm non

4

Chuyên đề: Tổ chức các hoạt động làm quen với TA (GDMN-CLC)

2

 

SV không phải đăng ký, phòng QLĐT sẽ tự đưa vào lớp

5

 Tổ chức các hoạt động âm nhạc (GDMN-đại trà, NCXH)

4

06,07/01/2021

- Tổ chức các hoạt động âm nhạc trong các sự kiện, lễ hội ở trường mầm non

- Nhạc cụ

- Thanh nhạc

6

Công tác xã hội trong trường mầm non (GDMN-đại trà, NCXH)

1

08,09/01/2021

- Phương pháp quản lý trường hợp trong trường mầm non

Công tác xã hội với trẻ mầm non có hoàn cảnh đặc biệt

Tham vấn trong trường mầm non

7

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong trường mầm non (GDMN-đại trà, NCXH)

2

10,11/01/2021

- Đánh giá trong can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ

- Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

- Can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

8

Giáo dục trẻ có rối loạn ngôn ngữ trong trường mầm non (GDMN-đại trà, NCXH)

1

12,13/01/2021

- Đánh giá rối loạn ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp ở trẻ nhỏ

- Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp

- Can thiệp rối loạn ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp ở trẻ nhỏ

9

Tổ chức các hoạt động làm quen với TA (GDMN- đại trà, NCXH)

2

14,15/01/2021

- Tiếng Anh tổng hợp bậc 2

- Phương pháp cho trẻ làm quen với TA

- Tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với Tiếng Anh

TỔNG SỐ

19

 

 

 

* Lưu ý:

- Sinh viên đã đăng ký Chuyên đề nào thì đăng ký đúng các học phần của chuyên đề đó và chủ động đăng ký trong thời gian phòng QLĐT mở như thông báo. Hết thời gian như thông báo, phòng QLĐT sẽ khoá

- Để đăng ký các học phần của chuyên đề, tài khoản của sinh viên phải từ 0 đồng trở lên.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI