TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP

Thu, 16/12/2021, 17:11 GMT+7

Dành cho sv đủ điều kiện xét tốt nghiệp

 Thông báo! 

Nhà trường dự kiến xét tốt nhiệp đợt bổ sung vào tháng 1 năm 2022 cho các SV khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017, 2018 đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Đề nghị các em SV trong diện được xét tốt nghiệp rà soát lại việc hoàn thành các học phần và hoàn thành chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ, nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra (nếu do đơn vị ngoài trường cấp) về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 01/01/2022.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI