TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MẦM NON

Thu, 09/12/2021, 11:43 GMT+7

Sinh viên cao đẳng chính quy

 Phòng QLĐT thông báo về các lớp chuyên đề, phòng QLĐT đã và đang đẩy sinh viên đăng ký chuyên đề ra các lớp. Việc đăng ký lại sẽ được thực hiện vào sáng mai theo thông báo của nhà trường. Sinh viên chú ý theo dõi để kịp đăng ký vào lớp.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI