TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức các lớp học bổ sung dành cho các sinh viên chưa học, học cải thiện điểm và học lại (đợt 2)

Fri, 17/07/2020, 15:04 GMT+7

Dành cho toàn thể sinh viên trình độ Cao đẳng chính qui

   Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa tích lũy đủ các học phần theo chương trình đào tạo các ngành; Căn cứ số lượng sinh viên các ngành, trình độ cao đẳng chính qui các khóa đăng kí học bổ sung, học cải thiện điểm và học lại và nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa 2016-2019 và 2017-2020 tốt nghiệp đúng kế hoạch đào tạo. Phòng Quản lí Đào tạo phối hợp với các khoa dự kiến mở các học phần bổ sung với thời gian cụ thể như sau:

              1. Danh sách các học phần và lịch học (Xem chi tiết tại đây)

              2. Thời gian đăng kí: Từ 17/07/2020 đến 17h00, ngày 24/07/2020

              3. Thời gian học: Từ thứ 7, ngày 25/07/2020, ca sáng từ 7h30, ca chiều từ 13h30, ca tối từ 18h.

              4. Sinh viên học lại nộp tiền tại phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 310, nhà A) hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Trường như sau:

Cách thức đóng học phí và thông tin ngân hàng:

 Số tài khoản: 22010002615403 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long

Người thụ hưởng: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

Phụ huynh, học sinh, sinh viên chuyển tiền với cú pháp sau:

 [Mã sinh viên] - [hovatensinhvien] - [nop tien hoc phi/le phi]

 Ví dụ: 161101010001 - NGUYENTUANHUNG - NOP TIEN HOC PHI/LE PHI

 

Mọi phản hồi, liên hệ phòng Quản lí Đào tạo (106, nhà A)

Điện thoại: 0243.7562670

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI