TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc các lớp thực tập xong 6 tuần tiếp tục học trở lại theo TKB

Fri, 03/07/2020, 21:36 GMT+7

Dành cho các lớp thực tập xong 6 tuần

 Căn cứ vào thời gian thực tập của các lớp, do các đợt thực tập khác nhau (4 tuần, 6 tuần, 8 tuần, 9 tuần, 10 tuần), phòng QLĐT đã xếp lịch học trên hệ thống sau khi SV đi thực tập về theo đúng số tuần thực tập của từng ngành, đề nghị các lớp SV đã thực tập xong 6 tuần tiếp tục học theo thời khoá biểu trên hệ thống.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI