TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tuyến từ ngày 17/01 đến 23/01/2022 (Tuần 20)

Fri, 14/01/2022, 14:06 GMT+7

Dành cho toàn thể SV

     Nhà trường thông báo Số ZOOM ID của Giảng viên các lớp học Tuần 20: từ ngày 17/01 đến 23/01/2022

1. Giảng viên sẽ thực hiện việc khởi tạo lớp học trực tuyến trên phần mềm ZOOM vào các thời gian sau:

- Buổi sáng: từ 7h30

- Buổi chiều: từ 13h30

2. Sinh viên theo dõi danh sách các học phần theo link dưới đây để tham gia các lớp học. 

Chú ý:

- Sinh viên cài phần mềm Zoom sau đó vào Join a Meeting sau đó điền  Zoom ID và pass mặc định là 123456

- Sinh viên không vào được lớp học, liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua số điện thoại để được hỗ trợ và tham gia lớp học.   LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2(17/01/2022)

Thứ 3(18/01/2022)

Thứ 4(19/01/2022)

Thứ 5(20/01/2022)

Thứ 6(21/01/2022)

Thứ 7(22/01/2022)

CN (23/01/2022)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI