TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo dành cho sinh viên khóa 2021-2024 và 2022-2025

Wed, 28/06/2023, 14:30 GMT+7

 Thông báo dành cho sinh viên khóa 2021-2024 và 2022-2025:

- Thời gian nghỉ hè: Từ 01/7/2023 đến hết 13/8/2023
- Thi lại các học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023: Từ 07/8/2023 đến 13/8/2023
Các sinh viên phải thi lại xem lịch thi trên hệ thống
- Năm học 2023-2024 bắt đầu từ 14/8/2023
Sinh viên học lại sau bảo lưu cần gửi đơn trước ngày 01/8/2023
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI